De hccTestbank is actief bij elke (aangevraagde) locatie:

Op Opendagen - clubavonden/middagen - beurzen.

Wilt u dat wij op één van de door u georganiseerde bijéénkomsten aanwezig is, kunt u contact opnemen met onze voorzitter Cor Roza