zondag
30 april 2017

IP-adres:54.161.114.92
OS :Onbekend
Browser :Zoekmachine
HOME
Bios-handboek
Forum
Hardware-data
HCC dagen
PC jargon
Virussen
.: BIOS Handboek :. .: Hardware :. Startmenu
Wie wel eens hardware in zijn PC heeft ingebouwd, kent de problematiek bij het inbouwen in samenhang met het BIOS. Deze pagina's bieden hier, zij het beperkt, hulp.
DMA Bezetting Verwisselbare media
IRQ Bezetting Scanners
Bronnen Harddisk's
Uitbreidingskaarten USB
.: Harddisk's :.
Een zeer interessante pagina voor de ontcijfering van harddisk-kenmerken is: http://www.tecchannel.de/hardware/507/
Wanneer er voor uw board geen BIOS Update is omhet harddisk-probleem op te lossen, dan kunt u het misschien proberen met een gepatcht BIOS proberen. Ga hier uiterst zorgvuldig mee om.
Een grote lijst met succesvol gepatchte BIOS Versies is hier te vinden: http://wims.rainbow-software.org/
IDE Kapaciteits grens van 504 MByte
Tot 1994 was er voor het BIOS de grens van 504 MB. Bij een IDE-harddiskFestplatte wordt het aantal koppen op 16 begrensd. Het BIOS begrenst het aantal cylinders op 1.024 en het aantal sektorenop 63. Daarmee komen we op een opslaggrens van 512 Byte x 1024 x 16 x 63 = 528.482.304 Byte = 504 MB. Een mogelijkheid dit op te lossen gaat met de inzet van een diskmanager of een BIOS Update dat de interrupt-13h-Routine aanpast.

IDE Kapaciteits grens van 2 GByte
Deze grens wordt veroorzaakt door enkele Enhanced BIOS Chips, waarbij het 13e bit van het cylinderadres niet korrekt verwerkt wordt. Daardoorstaan er geen 8.192 cylinders maar slechts 4.096 ter beschikking. Hierdoor geeft volgens de berekening 512 Byte x 4.096 x 16 x 63 = 2.016 Mbyte als limiet. Hier blijft de PC meestal hangen, wanneer een grotere harddisk wordt gebruikt. Een mogelijkheid dit op te lossen is door inzet van een diskmanager. Heeft alleen zin als de PC zichzelf niet tijdens booten al ophangt.) of een BIOS Update. Dit is tevens de grens voor Windows 95A.

IDE Kapaciteits grens van 3,7 GByte
Er zijn enkele BIOS-en die niet meer dan 6.322 cylinders via Interrupt 13h kunnen aansturen. Ook hier blijft de PC meestal hangen, wanneer een grotere harddisk wordt gebruikt. Een mogelijke oplossing is door de inzet van een diskmanager (heeft alleen zin als de PC tijdens het booten niet voortijdig hangt) of een BIOS Update.

IDE Kapaciteits grens van 8 GByte
De meeste voor midden 1998 uitgegeven BIOS-en zijn niet in staat deze grens te passeren. 8GB wordt maximaal bij block-addressering met LBA gered,waardoor totaal 24 bits voor adressen ter beschikking staan, wat de grens van 8.064 GByte geeft (512 Byte x 224). Hier helpt een BIOS Update met BIOS Extensions of een diskmanager. Uiteraard maken ook FAT16 en VFAT problemen, omdat zij een extra limiet van 255 koppen tegenover de normale 256 koppen hebben (Hier ligt de grens dan bij 7,84GByte). Echter er bestaan EIDE-harddisk's die als ze net boven 8 GB zijn door middel van een jumper wat grootte betreft beperkt kunnen worden.
Vele Operating Systemenmoeten onder de 9GB grens geinstalleerd worden, anders starten ze niet korrekt op. Zelfs bij Windows XP wordt om veiligheidsredenen het maken van een partitie van meer dan 8 GB afgeraden.
Volgende BIOS-en ondersteunen de 8,4 G-Byte harddisk's: Award vanaf Oktober 1997, AMI vanaf 01.01.1998, Phoenix vanaf Version 4.06 Revision 1.06.1085

IDE Kapaciteitsgrens van 32 GByte
Hier komt de de fout van de fabrikant naar boven diehet niet gelukt is deze grootte zinvol te managen. U moet daarom zeker voor het aanschaffen van zo'n harddisk bij de Motherboard-fabrikant kontroleren of er een BIOS Update is die deze grootte juist kan managen. Anders wordt u met boot-problemen en zinloze meldingen bij de systeemtest gekonfronteerd. Mogelijk bestaat er op het board ook een jumper om de juiste grootte boven de 32GB ter beschikking te stellen. Bij Windows 95 zult u met iedere harddisk boven de 32GB problemen hebben. In het ergste geval moet u een update naar minstens Windows 95B uitvoeren. Dat is alleen ook niet helemaalzeker dat dat werkt, Windows 98 zou beter zijn.

Na een update van het BIOS op de nieuwste versie van demainboard-fabrikant kan het systeem instabiel worden en kunnen zeer vaak geheugen-fouten optreden. Er bestaat dan waarschijnlijk geen andere mogelijkheid dan het zetten van de zogenaamde CLJ op de harddisk - nadat het oude BIOS weer teruggezet is.
CLJ: Wanneer de nieuwe harddisk een kapaciteit heeft van meer dan 32 GB, beschikt de disk mogelijk over een Capacity Limitation Jumper (CLJ), die de LBA-groottevan de harddisk op ca. 32 GB begrensd. Daardoor kan de schijf ook op systemen gebruikt worden die deze eigenlijk niet ondersteunen (zoals bijvoorbeeld de boards met het Award BIOS 4.51-probleem).
IDE harddisk's: De 128GB-Grens
De volgende grens ligt bij 128GB resp. 137 Milliard Byte. Indien het BIOS volgens de uitgebreide Interrupt-13-specifikatie werkt, dan kan de EIDE-specifikatie volledig benut worden. Via een 28 Bit breed Extended-INT-13-Register (de standaard INT-13 is maar 24 Bit breed) kunnen dan via een omrekening naar 255 sektoren, 16 koppen en 65536 cylinders tot 136,9 GB harddisk-capaciteit aangestuurd worden. Een LBA-adressering zet deze grens zelfs op 137,4 GB omhoog, omdat in de block-Adressering ook sektor Null aangestuurd kan worden (CHS kent geen sektor Null). Een BIOS Update of zelfs de inzet van een speciale controller (bv. Promise Ultra133 TX2) zijn bij oudere boards onvermijdelijk. Problemen kunnen er zelfs dan optreden als u zo'n grote harddisk als bootdrive instelt reps. wanneer u Windows direkt daarop wilt installeren. Voor Windows 2000 moet u Service Pack 3 geinstalleerd hebben, anders lukt het niet. Ook Windows XP geeft problemen en geeft slechts 8GB aan. IDE harddisk's boven 128GB
De diverse Operating Systemen gedragen zich als volgt:
Windows 98
Door Windows 98 wordt de harddisk wel herkend, (c´t 9/2004, pagina 150), maar alleen in de langzame Kompatibilitietsmode (Volgens mij niet echt optimaal).
Windows 98SE
Win 98SE ondersteunt deze harddisk-grootte, maar met het probleem dat het tot foute meldingen van de schijfgrootte kan komen.
Windows 2000
Hier funktioneert de noodzakelijke 48-Bit adressering pas vanaf SP3
Windows XP
Hier lukt het met de 48-Bit-ondersteuning pas vanaf SP1
Via START-MENU/UITVOEREN regedit32.exe start u de Registry-Editor. Open de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Via het menupunt bewerken/waarde toevoegen voegt u een nieuwe waarde EnableBigLba toe. (Type DWORD resp. Reg_DWORD) en geven deze de waarde 1. Na een reboot wordt de harddisk boven de 128GB door Windows 2000/XP herkend.
Bij harddisk's boven de 128GB bestaat echter het extra gevaar dat het tot dataverlies komt door een verkeerde controller.
U moet daarom twee dingen nagaan:
1. Is uw board resp. BIOS in staat zulke grote harddisk's aan te sturen.
Het antwoord vindt u alleen bij uw boardfabrikant.
2. De gebruikte controller, ongeacht of deze op het board is geintegreerd of een losse, moet in ieder geval de 48Bit adressering beheersen. Het antwoord hierop vindt u ook alleen bij de board- resp. controller-fabrikant.
U zou er van moeten uitgaan dat u bij motherboards ouder dan 2001 waarschijnlijk geen mogelijkheid heeft zulke grote harddisk's in te zetten. Pas vanaf 2002 werd de 48-Bit-adressering ter beschikking gesteld.
Een zeer interessant artikel vindt u hier: http://www.tecchannel.de/hardware/825/0.html
Harddisk's boven 128GB laten zich alleen aansturen via speciale controllers die met 48 Bit geadresseerd. Een aanbieding daartoe is bv deze: de Dawicontrol DC-100 RAID: Dank zij de 48Bit-adressering kan de controller nu ook harddisk's groter dan 137 GByte aansturen.
Geinteresseerde klanten hebben de mogelijkheid hun DC-100 RAID met de Bios- en driver-version 2.31 met deze feature uit te breiden. Deze versie staat onder www.dawicontrol.com ter kostenloze download gereed.
Een verdere raad:
Wanneer u een Chipset bezit, die niet ondersteund wordt of u uw Operating System niet wilt aktualiseren, probeer dan het volgende voorstel.

Sluit de grote harddisk aan via een extra Ultra-ATA PCI-Adapterkaart, die via een BIOS en controller-driver over 48-Bit LBA-ondersteuning beschikt. Deze adapterkaart omgaat het Systeem-BIOS en de controller-driver van het Operating Systeem en gebruikt een eigen BIOS en ook een eigen driver. Met gebruikmaking van een IDE-/ATA-/ATAPI-controller met kompatibele controller-driver kan de harddisk ook boven de vroegere limiet van 137 GB veilig gebruikt worden.

Ik raad de inzet van zulke grote harddisk's alleen aan via een Raid-controller in een Raid1 installatie. Dit beschermt u vrijwel volledig van dataverlies - of heeft u de mogelijkheid (prive) om even een 200 GB Backup te maken voor het geval er een harddisk-defekt optreedt??

Bij gebruik van FDISK worden de waarden niet korrekt getoond. Haal bij MS een patch of gebruik meteen Partition Magic van Powerquest hiervoor.
Ter overkoming van de 128GB-grens wordt voor de verderontwikkeling van de ATA-specifikatie door de daarvoor gezaghebbende club vermoedelijk de adres-breedte verhoogd tot 48 Bit, waardoor dan 2^48 Sektoren resp. 128 Peta-Bytes (ca. 144 x 10^15 Bytes) geadresseerd kunnen worden. Deze nieuwe adresseringsmethode heeft geen nieuwe hostadapter, maar laat zich softwarematig in het BIOS resp. in het Operating System implementeren. Daarbij wordt het adressregister van de harddisk alleen twee maal achter elkaar beschreven. Een set nieuwe ATA-kommando's geeft de schijf dan de nieuwe adresseringsmethode door.
Een volgende grens kan men dan van het Operating System verwachten, omdat deze tot nu toe gewoon een 32Bit-adressering gebruikt, die (slechts) voor 2 Tera-Bytes voldoende is.
Een nieuwe ATA-interface-standaard van de harddisk-fabrikant Maxtor moet de kapaciteits-grens op 144 Petabyte (PB) uitbreiden. Mogelijk dat dit door een tot 48 Bit grote adressruimte per drive worden.
De Diskmanager
Bij de grote harddisk's heeft men, als het BIOS het opgeeft, een zogenaamde diskmanager nodig. Eerst EZ Drive van Microhouse of de Diskmanager van Ontrack helpt u over de klippen. Normaal is een van beide bij uw harddisk op diskette meegeleverd, tenzij u een OEM-schijf heeft (dan zou u een van de programma's bij de handelaar moeten kunnen verkrijgen). Wanneer u de programma's wilt kopen moet u rekenen op een prijs van ca. 150,-- €.
U kunt anders ook een keer bij de board-fabrikant nakijken, mogelijk dat deze op zijn homepage deze tool kostenloos ter beschikking. EZ-Drive van WD draait nu alleen nog op WD-schijven. Maar IBM biedt opzijn homepage de ONTRACK-Diskmanager 9.55 kostenloos aan.
De Diskmanager nestelt zich in het Master Boot Record (MBR) van de harddisk. Het wordt bij het booten voor het opstarten van het Operating System aktief en installeert zich in het geheugen. Hij vervangt de missende BIOS-routines voor het aansturen van de harddisk. Het is dus voldoende om het het BIOS zover te krijgen dat het MBR opgestart wordt. Men bereikt dit als men de harddisk met een geringere groottein het CMOS-Setup opneemt of de kapaciteit met behulp van een jumper reduceert. De diskmanager neemt dan de rest over en stelt het Operating System onafhankelijk van het BIOS de volle kapaciteit van de harddisk ter beschikking.
Indien het BIOS echter albij de aanwezigheid van een grote harddisk afstort, helpt u ook een diskmanager niet verder. Dit gebeurt gelukkig zelden.
Hier een adres waar u Bootmanager kunt vinden. Indien de Link niet meer werkt,svp even doorgeven.
http://www.zdnet.de/treiber/products/festplatten-wc.html
De waarschijnlijk bekendste en oudste harddisk-manager. Fabrikant: Microhouse; in licentie van Seagate en Western Digital te verkrijgen. - EZ-Drive wodt sinds kort niet meer bij WD meegeleverd; er wordt in plaats daarvan het programma "Data Lifeguard" aangeboden.
Voor Maxtor-harddisk's is er als alternatief "MaxBlast 3" bij Maxtor.
Een extra mogelijkheid (maar dan met kosten) is het gebruik van een extra EIDE-Controller-kaart met een eigen BIOS.
Problemen en mogelijke oplossingen
Indien uw EIDE-harddisk slechts 504 MB aangeeft, hoeweluw trotse bezitter bent van een 1,6GB schijf, dan helpt een van de hierboven genoemde programma's,of de installatie van een intelligente EIDE-controllers met LBA-BIOS.
Wanneer uw BIOS jonger dan Juni 1994 is, dan heeft u mogelijk de LBA Mode niet ingeschakeld. Ga in het Setup van uw BIOS en doe dit als nog. (AMI-BIOS "Advanced CMOS Settings, IDE Translation Mode" "Logical Block oder Auto Detected") (Award-BIOS in "Standard CMOS Setup" moet bij de harddisk-parameters "LBA" staan ingesteld.), (Phoenix-BIOS verlangt onder "Main, Hard Disk" Enabled bij "LBA - Translation").
Dan is er nog het probleem met DOS, Win3.1x of Win95a. Hier kunt u alleen per partitie hoogstens 2,1 GB aangestuurd krijgen. Alles wat daarboven zit moet u in een extended partition vastleggen. Win95B heeft geen problemen, omdat het harddisk's tot 2 Terabyte kan aansturen. Bij het partitioneren moet u de vraag "Ondersteuning aktiveren (J/N)" met J beantwoorden. Het probleem ligt in het BIOS. Omdat de programmeurs bij het overgaan van IDE naar EIDE wilden besparen, werd het toegelaten aantalcylinders van de harddisk op 4096 begrensd. Dit geldt voor de meeste BIOS-Versies die voor Februar 1996 uitkwamen. Dat zijn alle AMI-BIOS voor Versie 1.04 en alle Phoenix-BIOS voor Versie 4.04. Hier helpt het beste een BIOS-Update of eventueeleen Diskmanager.
Indien u de gelukkige bezitter van een harddisk van meer dan 8 GByte bent, dan gaat het alleen nog over het BIOS. Het PC-BIOS moet namelijk de Int13h-Extensions ondersteunen. Indien er geen update beschikbaar is, behelpt u zich goekoop met een Diskmanager of een Ultra-DMA/33-controller.
Maar ookuw Operating System moet de Int-13h-Extensions ondersteunen. Daarom komen Windows 3.x en Windows NT 3.5x voor de aansturing van harddisk's groter dan 8,4 Gbyte niet in aanmerking. Zonder problemen funktioneert het bij Windows 95/98 en NT 4.0 (vanaf Servicepack 4).
Wanneer het probleem aan Windows ligt, heeft u in ieder geval het laatste Service Pack nodig: SP3 voor Windows 2000, SP1 voor Windows XP.
Normaal herkent het BIOS na de installatie van de harddisk deze automatisch. Toch kunnen er problemen komen (denk aan Murphy). Indien de harddisk niet herkend wordt,kun je de gegevens met de hand invoeren, indien de datasheet van de schijf voorhanden is. Indien men deze gegevens niet heeft,kan men deze verkrijgen via de homepage van de fabrikant, zolang men het typenummer van de schijf kent. Hoe dan ook, of automatisch of met de hand gekonfigureerd, moet u kontroleren of de PIO-Mode klopt. Juist hier smokkelt sommig BIOS en men gebruikt dan de harddisk langzamer dan nodig.
Problem Ursache Oplossing-mogelijkheid
Harddisk draait te langzaam verkeerde PIO-Mode instelling aanpassen
Door FDISK wordtslechts 540 MB van de harddisk herkend Het BIOS ondersteunt geen grotere disks
Diskmanager installeren
de BIOS-uitbreiding voor grote harddisks is niet geinstalleerd. Large/ECHS- of LBA-Mode voor de drive in het systeem-BIOS aktiveren
Harddisk wordt helemaal niet herkend Aansluitingen niet juist ( rood auf 0 ) Kontroleren
Instelling Master/Slave niet korrekt op de disk juist instellen
Harddisk-parameters foutief ingesteld in het BIOS kontroleren
Automatische herkenning gedeaktiveerd inschakelen
Homepage: www.bios-info.de en www.bios-kompendium.de en BIOS Forums © Hans-Peter Schulz 1998/2005
BIOS Kompendium Vers. 6.6 - 12.2006
Nederlandse versie:© Ruud van der Linden 2001-2007
Pagina bijgewerkt op: 28-1-2013Pagina opgebouwd in 0.018 seconden.